Hieronder vind je een aantal sprekers op de events en reeksen van MI Academy. 

Jitske Kramer

Jitske Kramer is corporate antropoloog en oprichter van Human Dimensions. Zij reist de wereld over om te leren van andere culturen: van onder andere medicijnmannen en chiefs, van verrassende innovators en willekeurige voorbijgangers. Wat leren deze culturen ons over hoe je kunt samenwerken met elkaar, met respect voor ieders verschillen? Hoe kun je sterke tribes bouwen met elkaar? Jitske vertaalt deze kennis naar organisaties, met thema’s als organiseren, samenwerken, diversiteit en leiderschap. Ze maakt organisaties graag inclusief en safe for diversity. Jitske is bestsellerauteur van onder andere Deep Democracy, Jam Cultures, De Corporate Tribe, Building Tribes en Werk heeft het gebouw verlaten

Gabriël Anthonio

Prof. dr. Gabriël Anthonio is bestuurder in de geestelijke gezondheidszorg, Verslavingszorg Noord Nederland (VNN), hoogleraar op het gebied van Leiderschap en Organisaties aan de Rijksuniversiteit Groningen en Lector aan de NHL-Stenden Hogeschool te Leeuwarden. Vaker is het hem gelukt een organisatie vanuit een diepe crisis weer op de rit en tot bloei te krijgen. Gabriël weet theorie, werk- en levenservaring op inspirerende wijze aan elkaar te verbinden. Hij behoort tot een van de hoogst gewaardeerde sprekers op het gebied van leiderschap en veranderingen. Hij spreekt niet alleen het verstand aan, maar bovenal het hart. 

Ben Tiggelaar

Dr. Ben Tiggelaar is onafhankelijk gedragswetenschapper en auteur. Hij studeert al ruim dertig jaar op leiderschap en verandering.
Hij promoveerde op onderzoek naar gedragsverandering in organisaties en doceert aan verschillende business-schools in binnen- en buitenland. Ben schreef meerdere bestsellers, waaronder Dromen, durven, doen,  Mooi werk, MBA in één dag en De Ladder. Ben schrijft wekelijks een column in NRC Handelsblad over werk en management. 

Pacelle van Goethem 

Pacelle van Goethem is onderzoeker, schrijver en Nederlands meest gevraagde spreker op het gebied van overtuigen, stem en invloed. Ze traint de top van politiek en bedrijfsleven in overtuigen. Ze ontwikkelde een methode om je charisma en persoonlijke overtuigingskracht direct te vergroten en de best practices van overtuigen en beïnvloedingspsychologie te leren kennen.

Jan Jonker

Jan Jonker is hoogleraar Duurzaam Ondernemen aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Zijn werk richt zich op drie samenhangende thema’s. Trends en ontwikkelingen die samen een veranderende economie vormgeven (de ‘WEconomy’), op business modellen die mogelijk de waarden duurzaam, inclusief en circulair ondernemen realiseren en op het ontwikkelen van (crypto) transactie-systemen genaamd Hybride Bankieren. Hij is auteur van o.a. de boeken ‘Nieuwe Business Modellen’ en ‘De kunst van Veranderen’. Ook publiceerde hij over business modellen voor de circulaire economie het boek ‘Eén Zwaluw voorspelt veel goeds’

Rini van Solingen

Prof.dr.ir. Rini van Solingen is spreker, schrijver, docent en ondernemer. Hij is deeltijdhoogleraar Global Software Engineering aan de TU Delft. Ook geeft hij regelmatig college aan Universiteit Nyenrode. Rini is CTO bij Prowareness, waar hij als strategisch consultant helpt bij het succesvol doorvoeren van Agile transformaties en het bouwen van Responsive Enterprises. Hij schreef meerdere boeken, waarvan de laatste met de titel ‘Agile’.

Danielle Braun

Dr. Danielle Braun is corporate antropoloog, directeur van de Academie voor Organisatiecultuur en auteur van ‘Da’s gek’, ‘Building Tribes’, ‘De Corporate Tribe’ en 'Patronen'. Danielle was 25 jaar manager / bestuurder, tegenwoordig reist ze de wereld rond. Tijdens haar reizen is ze op zoek naar manieren om tribes te bouwen en leiders sterk te maken. Danielle zet zich als expert op het gebied van organisatiecultuur en leiderschap in om organisaties klaar te maken voor verandering.  
Met haar motto’s: 'Een mens is niet los verkrijgbaar' en ‘Aandacht is het nieuwe goud’ geeft ze onder de titel #antropoloogdesvaderlands op radio, tv, kranten en social media aandacht aan de dingen die om ons heen gebeuren. 

Jaap Boonstra

Prof.dr. Jaap Boonstra is hoogleraar Organisatiedynamiek bij ESADE Business School in Barcelona en professor Organisatieverandering bij Vienna Business University. Hij is tevens kerndocent bij de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur. Als adviseur begeleidt Jaap maatschappelijke organisaties om zich te kwalificeren voor de toekomst. Daarnaast adviseert hij internationale allianties in hun onderlinge samenwerking.

Annemieke Roobeek

Prof. dr. Annemieke Roobeek is hoogleraar Strategie en Transformatiemanagement aan Nyenrode Business Universiteit. Zij heeft eerder de Wibautleerstoel voor Grootstedelijke Vraagstukken aan de Universiteit van Amsterdam bekleed en de leerstoel voor Management of Complexities. Zij is oprichter van MeetingMoreMinds, een netwerkorganisatie die zich sinds 1999 richt op netwerkend werken en het verbinden van netwerken rondom strategische vraagstukken in bedrijven en grote vraagstukken in het publieke domein. In 2013 is zij mede-oprichter van XL-Labs geworden.

Wouter Hart

Wouter Hart is gepassioneerd spreker en schrijver over het werken vanuit de bedoeling. Vanuit zijn creatieve, niet bedrijfskundige achtergrond onderzoekt hij de patronen onder het huidige organisatiedenken en hoe met minder beheersbaarheid veel betere prestaties kunnen worden gerealiseerd. Daarover geeft hij veel lezingen, workshops en trainingen. Zijn eerste boek Leiders van vandaag - Lessen voor morgen werd in 2009 genomineerd als Managementboek van het jaar. In 2012 verscheen Verdraaide Organisaties, terug naar de bedoeling, dat hij schreef in samenwerking met Marius Buiting, gevolgd in 2017 door Anders Vasthouden, 9 sleutels voor het werken vanuit de bedoeling. Van beide boeken samen zijn meer dan 100.000 exemplaren verkocht. 

 

eenvoudig evenementen organiseren
 eenvoudig evenementen organiseren